فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

«فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش» فصلنامه بین رشته ای و علمی وزارت علوم به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت، حقوق و ... همچنین به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیاز‌های گوناگون از اندیشمندان،‌ صاحب نظران، دانش پژوهان، کارشناسان و دانشجویان سطح دکترا و استادان مربوطه تقاضا دارد برای کیفیت بخشیدن و بهبود محتوای فصلنامه در ارسال مقالات، نکات زیر را رعایت فرمایند.

۱-       مقالات باید در محیط ۲۰۰۷Word یا ۲۰۰۳، با فونت و اندازه حروف به ترتیب زبان فارسی B-Mitra۱۲  و برای زبان انگلیسی Times New Roman۱۲  تایپ شود و سر تیتر ها پر رنگ B-Mitra۱۲  Bold باشند.
۲-       منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست منابع به‌طور کامل و به ترتیب حروف الفبا تنظیم و در پایان مقاله آورده شود در فهرست ابتدا منابع فارسی و سپس سایر منابع آورده شود.
۳-       وصول مقالات به معنی تائید و چاپ آنها نیست. دفتر فصلنامه مقاله‌های برخوردار از استاندارد و سطح علمی اولیه را برای ارزیابی به داوران با صلاحیت ارجاع می‌دهد.
۴-       مشخصات شناسنامه‌ای، میزان تحصیلات و رشته مربوطه، شغل، نشانی کامل پستی، شماره تلفن یا همراه و دورنگار نویسنده بر روی صفحه اول مقاله درج گردد.
۵-       مقاله باید همراه با چکیده فارسی و لاتین ( در ۱۰ الی۱۵ سطر) و چند کلید واژه (حداقل  ۵و حداکثر ۷کلمه) باشد.
۶-       مقالات قبلا در نشریه دیگر چاپ نشده و یا برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نگردیده باشد.
۷-       چون مقالات دریافتی دعودت نمی‌شود،‌در صورت نیاز تصویری از مطالب ارسالی را نزد خود نگه دارید.
۸-       منابع به شیوه ارجاع درون متنی(APA) منابع به صورت( نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار: شماره صفحه) نوشته شود.
۹-    شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار زیر آن و شماره و عنوان نمودار در بالای آن آورده شود.
۱۰-    این هیأت در تغییر و اصلاح مقاله آزاد است.
 
ترتیب تنظیم مقالات علمی ترویجی
۱)       برگه مشخصات مقاله
۲)       عنوان «حداکثر ۲۵ کلمه »
۳)        چکیده فارسی
۴)        مقدمه « موضوع، فرضیه، پیشینه، اهداف و روش تحقیق
۵)       روش (روش تحقیق، جامعه، ابزار، روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، روشهای تعیین اعتبار و روایی)
۶)       یافته­ ها (ارائه نتایج تحقیق)
۷)       بحث و نتیجه­ گیری
۸)       منابع و ماخذ
۹)       چکیده انگلیسی

فصلنامه علمی- ترویجی جامعه شناسی آموزش و پرورش 
 عنوان مقاله:
نام و نام خانوادگی
 
میزان تحصیلات:                     رشته:                              شغل:
نشانی کامل پستی:
شماره تماس:    
 
چکیده
متن چکیده با فونت B MITRA ۱۲
...............
...............
...............
کلید واژه ها: ..............
 
 
مقدمه
متن مقدمه با فونت B MITRA ۱۳
حروف انگلیسی داخل متن TIMES NEW ROMAN ۱۱
...............
...............
 
روش تحقیق:
 متن روش تحقیق با فونت B MITRA ۱۳
...............
...............
 
یافته ها
متن با فونت B MITRA ۱۳
...............
...............

جدول ۱: ............................................... B MITRA ۱۰

فونت جداول
B MITRA ۱۱
         
         

 
 
 


بحث و نتیجه گیری
 متن با فونت B MITRA ۱۳
...............
...............
 
منابع و ماخذ
متن با فونت  B MITRA ۱۲
اسامی به ترتیب الفبا
...............
...............
 
Reference
FONT: TIMES NEW ROMAN ۱۲
……….
……….
 
Abstract
FONT: TIMES NEW ROMAN ۱۲
TITLE: عنوان لاتین مقاله
NAME: نام و نام خوانوادگی لاتین
……….
……….
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش:
http://iase-jrn.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب